Home

“Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet
verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben.”

Johannes 3:16