Welkom!

Wist jij al dat God goed is en ontzettend veel van je houdt? Als je dat nog niet weet dan willen we je daar graag meer over vertellen. Want dit is goed nieuws voor iedereen!

“Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet
verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben.”

Johannes 3:16

God zond zijn enige Zoon Jezus Christus naar deze aarde om voor jou en alle andere mensen op deze aarde te sterven aan het kruis, zodat wij na ons leven op aarde eeuwig bij God kunnen zijn. Voor eens en voor altijd verlost van de dood, ziekte, pijn en alle kwaad. Dat deed God uit liefde voor ons.

Maar waarom moest Jezus sterven vraag je je misschien af?
God is een heilige God. Hij is zonder zonde, kwaad en duisternis. Wij als mensen zijn eens zonder zonde gemaakt, maar hebben sinds Adam en Eva ons van God afgekeerd. Dat heeft zonde in ons leven en in deze hele wereld gebracht met als gevolg scheiding tussen God en ons mensen. Dat we vandaag de dag te maken hebben met dood, ziekte, pijn en alle andere ellende op deze wereld is daar een gevolg van.

Ieder mens die eerlijk is zal erkennen dat hij ook kwaad heeft gedaan. Twijfel je daarover? Denk dan na hoe je je zou voelen als iedereen op een groot scherm zou kunnen zien wat jij allemaal doet en denkt op een dag. Vast en zeker zou je je net zoals alle andere mensen beschaamd voelen vanwege het kwaad dat ze zullen zien.

Met ons kwaad is er een scheiding gekomen tussen de heilige God in de hemel en wij mensen hier op aarde. Niet alleen is er scheiding gekomen tussen God en ons, maar wij hebben ook Gods eeuwige straf verdient. Uit onszelf kunnen we namelijk niks doen om deze schuld goed te maken. Ondanks onze schuld houdt God toch zoveel van ons dat Hij onze verbroken relatie met Hem wil herstellen.

Daarom zond God Zijn Zoon Jezus Christus om voor onze zonde schuld te sterven aan het kruis. Jezus Christus droeg aan het kruis de straf die wij hebben verdient. Uit liefde gaf Hij Zichzelf voor ons.

Doordat Jezus Christus onze straf droeg is het voor ons mogelijk geworden om tot een herstelde relatie met God te komen. Niet pas in de hemel, maar nu al op deze aarde. Een herstel van relatie die ons leven hier op aarde al meteen verandert. We kunnen nu God al ervaren. Zijn liefde, vrede, blijdschap, genezing en nog vele andere zegeningen die Hij voor ons heeft.

Iedereen kan tot een herstelde relatie met God komen door te erkennen dat hij heeft gezondigd, zich afkeert van het kwade en gelooft in Jezus Christus alleen die het geschenk van vergeving voor ons heeft gebracht. God wil ook jou het goede en eeuwige leven schenken.

God is goed! Ontdek het zelf.