Contact

Voorgangersechtpaar
Rafiq & Hellen Samson
samsonr@live.nl
0118 46 41 34
072

Oudsten echtpaar
Raoul & Julie Lie

Secretariaat
Volle Evangelie Gemeente Filadelfia Vlissingen
Johan Melchior Kemperstraat 30
4384 GK  Vlissingen
info@filadelfia-vlissingen.nl
0118 46 41 34

Bankgegevens
Volle Evangelie Gemeente Filadelfia Vlissingen
NL97 INGB 0001 0360 77

Fiscale gegevens
De Volle Evangelie Gemeente Filadelfia Vlissingen heeft de ANBI-status.
filadelfia-vlissingen.nl/contact/anbi

Website beheer
webmaster@filadelfia-vlissingen.nl