Wie zijn wij?

We zijn een kleine, maar warme gemeente in het centrum van Vlissingen. Vanuit verschillende culturen en achtergronden heeft onze gemeenschappelijke liefde voor onze Heere Jezus Christus ons samengebracht. De gemeente is een plaats van ontmoeting met God en elkaar. Van baby’s tot tachtig plussers. Iedereen is welkom!

Tijdens onze samenkomsten zingen we samen lofliederen tot eer van God, bemoedigen we elkaar met getuigenissen, wordt er onderwezen uit de Bijbel en spreken we onze noden en dankbaarheid uit in onze gebeden.

God is goed en Hij vult ons met Zijn vreugde. De boodschap van redding en verlossing door de genade van God is een blijde boodschap voor iedereen. Dat brengt ons in beweging om ons ook uit te strekken naar mensen buiten de kerk die God nog niet kennen. Iedereen moet weten dat er een God bestaat die van hun houdt, hun wil redden en een goed leven wil geven. Daarvoor is onze Heere Jezus Christus naar deze aarde gekomen.

“Ik ben gekomen om leven te geven in overvloed”
Johannes 10:10

Na de samenkomsten nemen we onder het genot van een bakje koffie, thee of limonade en iets lekkers de tijd voor elkaar. We babbelen gezellig en er wordt gelachen. Als er iemand jarig is dan zingen we samen en wordt er voor de jarige gebeden. Er is ook tijd voor een persoonlijk gesprek of gebed vanwege ziekte of een andere persoonlijke nood.

Samen zorgen we voor de praktische dingen zoals het schoonmaken van de kerkzaal, afwassen en het gereed zetten van koffie en thee. Soms zijn er speciale activiteiten zoals een uitje voor de kinderen, een mannenontbijt of een etentje voor de vrouwen.

Eén huisgezin met liefde voor God en elkaar.

Ben je op zoek naar God, naar een gemeente, of gewoon nieuwsgierig geworden? Je bent van harte welkom!